Фіскали розповіли, що потрібно знати платникам єдиного податку | Альтернатива

Фіскали розповіли, що потрібно знати платникам єдиного податку

Новини Черкащини - Альтернатива

Черкаські податківці закликали черкащан активно ставити питання з оподаткування, які їх цікавлять та звертатись для отримання первинної (безоплатної) правової допомоги.

Про це інформує Аотиернатива з посиланням на офіційний сайт Головного управління ДФС у Черкаській області.
Черкаські фіскали в рамках проекту «Право платника» надають можливість платникам податків отримувати первинну (безоплатну) правову допомогу з питань реалізації своїх прав у центрах обслуговування платників державних податкових інспекцій області.

Зокрема у головному управлінні ДФС у Черкаській області профільні працівники надають первинну правову допомогу щопонеділка у приймальні громадян за адресою м.Черкаси, вул.Хрещатик, 235, 1 поверх.

В цьому матеріалі узагальнено фіскалами питання щодо податкової звітністі платників єдиного податку.

1. Який податковий (звітний) період вважається останнім для ФОП платника єдиного податку у разі зміни податкової адреси?

Відповідь:  Відповідно до п. 294.7 ст. 294 Податкового кодексу України у разі зміни податкової адреси фізичної особи – підприємця – платника єдиного податку останнім податковим (звітним) періодом за такою адресою вважається період, у якому подано до контролюючого органу заяву щодо зміни податкової адреси.

2. Який податковий (звітний) період вважається останнім для ФОП платників ЄП, які припиняють провадження підприємницької діяльності?

Відповідь:    Відповідно до п. 294.6 ст. 294 Податкового кодексу України у разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, яка є платником єдиного податку, останнім податковим (звітним) періодом вважаєтьсяперіод, у якому подано до контролюючого органу заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з припиненням провадження господарської діяльності.

3. Який термін подання платниками єдиного податку третьої групи податкової декларації платника єдиного податку – ФОП та який строк сплати податку?

Відповідь:  Згідно з п. 296.3 ст. 296 Податкового кодексу України платники єдиного податку третьої групи подають до контролюючого органу податкову декларацію платника єдиного податку у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду.    Податкові декларації, крім випадків, передбачених ПКУ, подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному кварталу або календарному півріччю (у тому числі в разі сплати квартальних або піврічних авансових внесків) – протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя) (п.п. 49.18.2 п. 49.18 ст. 49 ПКУ).    Платники єдиного податку третьої групи сплачують єдиний податок протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал (п. 295.3 ст. 295 ПКУ).
Сплата єдиного податку платниками третьої групи здійснюється за місцем податкової адреси (п. 295.4 ст. 295 ПКУ).Граничний строк подання декларації за 1 півріччя 2016 року – 9 серпня 2016 року. Граничний строк сплати податку – 19 серпня.

4. Який термін подання платниками єдиного податку першої і другої груп декларації платника єдиного податку – ФОП та які строки сплати податку?     

Відповідь:  Відповідно до п. 296.2 ст. 296 Податкового кодексу України платники єдиного податку першої та другої груп подають до контролюючого органу податкову декларацію платника єдиного податку у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду, в якій відображаються обсяг отриманого доходу, щомісячні авансові внески, визначені п. 295.1 ст. 295 ПКУ.   Така податкова декларація подається, якщо платник єдиного податку не допустив перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного у п. 291.4 ст. 291 ПКУ, та/або самостійно не перейшов на сплату єдиного податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку другої та третьої групи.  Згідно із п.п. 296.5.1 п. 296.5 ст. 296 ПКУ платники єдиного податку першої та другої груп подають до контролюючого органу податкову декларацію у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду, у разі перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного у п. 291.4 ст. 291 ПКУ, або самостійного прийняття рішення про перехід на сплату податку за ставками, встановленими для платників єдиного податку другої або третьої (фізичні особи – підприємці) груп.   При цьому у податковій декларації окремо відображаютьсяобсяг доходу, оподаткований за ставками, визначеними для платників єдиного податку першої та другої груп, обсяг доходу, оподаткований за ставкою 15 відсотків, обсяг доходу, оподаткований за новою ставкою єдиного податку, обраною згідно з умовами, визначеними гл.1 «Спрощена система оподаткування, обліку та звітності» розд. XIV ПКУ, авансові внески, встановлені п.295.1 ст.295 ПКУ.

     Подання податкової декларації у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду, звільняє таких платників від обов’язку подання податкової декларації у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду.
Відповідно до п.п. 49.18.2 та п.п. 49.18.3 п. 49.18 ст. 49 ПКУ податкові декларації, крім випадків, передбачених ПКУ, подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює:

     календарному кварталу або календарному півріччю (у тому числі в разі сплати квартальних або піврічних авансових внесків) – протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя);
     календарному року, крім випадків, передбачених п.п. 49.18.4 та 49.18.5 п. 49.18 ст. 49 ПКУ (для платників податків на доходи фізичних осіб) – протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року.

     Фізичні особи – підприємці – платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

     Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.   У разі якщо сільська, селищна або міська рада приймає рішення щодо зміни раніше встановлених ставок єдиного податку, єдиний податок сплачується за такими ставками у порядку та строки, визначені п.п. 12.3.4 п. 12.3 ст. 12 ПКУ (п. 295.1 ст. 295 ПКУ).    Сплата єдиного податку платниками першої – третьої груп здійснюється за місцем податкової адреси (п. 295.4 ст. 295 ПКУ).Нагадуємо, що9 серпня 2016 року граничний строк подання декларації для платників єдиного податку першої і другої групу разі перевищення граничного для групи обсягу доходу та/або у разі самостійного прийняття рішення про перехід на іншу групу.

5. Чи зобов’язані ФОП – платники єдиного податку, що не мають показників або об’єктів, які підлягають декларуванню(оподаткуванню) подавати декларацію з єдиного податку?     

Відповідь:    Фізичні особи – підприємці платники єдиного податку, які не отримували протягом звітного періоду доходи та не мають об’єктів оподаткування, що підлягають декларуванню,зобов’язані подавати податкову декларацію платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця у строки, передбачені п. 49.18 ст. 49 Податкового кодексу України.

6. В яких випадках юридична особа разом з заявою подає розрахунок доходу за попередній рік?

Відповідь:   Згідно з пп.298.1.4 п.298.1 ст.298 Податкового кодексу України суб’єкт господарювання, який є платником інших податків і зборів відповідно до норм ПКУ, може прийняти рішення про перехід на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви до контролюючого органу не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу. Такий суб’єкт господарювання може здійснити перехід на спрощену систему оподаткування один раз протягом календарного року.    Перехід на спрощену систему оподаткування суб’єкта господарювання, зазначеного в абз. першому пп.298.1.4 п.298.1 ст.298 ПКУ, може бути здійснений за умови, якщо протягом календарного року, що передує періоду переходу на спрощену систему оподаткування, суб’єктом господарювання дотримано вимоги, встановлені в п.291.4 ст.291 ПКУ.     До поданої заяви додається розрахунок доходу за попередній календарний рік, який визначається з дотриманням вимог, встановлених гл.1 р.XIV ПКУ.  Форма розрахунку доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування, затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

7. Які дії юридичної особи – платника єдиного податку третьої групи у разі порушення умов перебування на спрощеній системі оподаткування?

Відповідь: Відповідно до п.п. 298.2.3 п. 298.2 ст. 298 Податкового кодексу України платники єдиного податку зобов’язані перейти на сплату інших податків і зборів, визначених ПКУ, у таких випадках та в строки:

     у разі перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу платниками єдиного податку третьої групи – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення;
у разі застосування платником єдиного податку іншого способу розрахунків, ніж зазначені у п. 291.6 ст. 291 ПКУ (бартер, взаємозалік – тобто в не грошовій формі), – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому допущено такий спосіб розрахунків;

     у разі здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, або невідповідності вимогам організаційно-правових форм господарювання – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності або відбулася зміна організаційно-правової форми;

     у разі здійснення видів діяльності, не зазначених у реєстрі платників єдиного податку, – з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності;

     у разі наявності податкового боргу на кожне перше число місяця протягом двох послідовних кварталів – в останній день другого із двох послідовних кварталів.
     Згідно з п.п. 296.5.4 п. 296.5 ст. 296 Податкового кодексу Україниплатники єдиного податку третьої групи (юридичні особи) у податковій декларації окремо відображають:
     1) обсяг доходу, що оподаткований за відповідною ставкою єдиного податку, встановленою для таких платників п. 293.3 ст. 293 ПКУ (тобто 3% або 5%);

     2) обсяг доходу, що оподаткований за подвійною ставкою єдиного податку, встановленою для таких платників п. 293.3 ст. 293 ПКУ (у разі перевищення обсягу доходу) – тобто 6% або 10%).

     У разі застосування іншого способу розрахунків, ніж зазначений у гл. 1 розділу ХIV ПКУ, здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, платники єдиного податку в податковій декларації додаткововідображають окремо доходи, отримані від здійснення таких операцій (п.п. 296.5.5 п. 296.5 ст. 296 ПКУ).

     Пунктом 293.5 ст. 293 ПКУ визначено, що ставки єдиного податку для платників третьої групи (юридичні особи) встановлюються у подвійному розмірі ставок, визначених п. 293.3 ст. 293 ПКУ:

     до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у п.п. 3 п. 291.4 ст. 291 ПКУ;
до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у гл. 1 «Спрощена система оподаткування, обліку та звітності» розділу ХIV ПКУ;

     до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

8. Яка дата вважається датою отримання доходу юридичною особою платником єдиного податку третьої групи?

Відповідь:  Відповідно до п. 292.6 ст. 292 Податкового кодексу України датою отримання доходу платника єдиного податку є дата надходження коштів платнику єдиного податку у грошовій (готівковій або безготівковій) формі, дата підписання платником єдиного податку акта приймання-передачі безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг). Для платника єдиного податку третьої групи, який є платником податку на додану вартість, датою отримання доходу є дата списання кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності. Для платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи) датою отримання доходу також є дата відвантаження товарів (виконання робіт, надання послуг), за які отримана попередня оплата (аванс) у період сплати інших податків і зборів, визначених ПКУ.

Звертаємо увагу юридичних осіб – платників єдиного податку третьої групи, у яких відбулись зміни у зв’язку з перейменування вулиць на виконання вимог Закону України від 9 квітня 2015 року №317-VIII «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди та їхньої символіки» (змінено податкову адресу або місце провадження господарської діяльності)на необхідність подання відповідної заяви, згідно пункту 298.6 статті 298 Податкового кодексу України, у разі зміни податкової адреси суб’єкта господарювання, місця провадження господарської разом з податковою декларацією за податковий (звітний) період, у якому відбулися такі зміни.

Також фіскали нагадують, що інші розяснення можна отрмати за адресою help_payer@ukr.net Листи слід направляти з позначкою «Проект «Право платника».