Як заповнити довідку про середню зарплату для центру зайнятості, роз'яснюють фахівці | Альтернатива

Як заповнити довідку про середню зарплату для центру зайнятості, роз’яснюють фахівці

Сьогодні на Черкащині ще існує таке явище як безробіття. І людям які втратили місце роботи періодично доводиться реєструватися в Центрі зайнятості, де від них вимагають довідку про середню зарплату. Цей документ ще відомий як Довідка-1266. Хто ж розраховує, заповнює та видає  довідку про середню зарплату читайте далі в матеріалі.

Чим регламентоване заповнення довідки?

Довідка заповнюється та видається з урахуванням вимог Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266 (далі — Порядок № 1266), розповідає Любов Бершадська, начальник відділу реєстрації, надання матеріального забезпечення Управління методології та організації обслуговування громадян Державного центру зайнятості.

Форми довідок наведено у додатку 3 (загальний випадок), 4 (для сезонних працівників) та 5 (для військовослужбовців).

Коли її треба заповнити та видати Роботодавець зобов’язаний видати Довідку на вимогу працівника або на вимогу фондів соцстрахування (п. 22 Порядку № 1266). Строк для видачі не регламентовано.

Таку Довідку безробітний повинен пред’явити для призначення допомоги по безробіттю (п. 6.2 Порядку, затвердженого наказом Мінпраці від 20.11.2000 р. № 307).

Якщо працівник працював у кількох роботодавців, то за Довідкою він може звернутися до всіх колишніх роботодавців.

Хто заповнює Довідку про середню зарплату?

Довідку заповнюють бухгалтери. Вони вносять дані про нарахований заробіток, з якого сплачено єдиний внесок, на підставі платіжних відомостей та інших документів про нараховану зарплату (дохід).

Порядок заповнення реквізитів На підставі Довідки працівнику будуть визначати розмір допомоги по безробіттю. Тому працівники центру зайнятості дуже прискіпливо ставляться до її заповнення. І це виправдано, бо мова йде про витрачання коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на виплату допомоги. Тож радимо відповідально ставитися до заповнення реквізитів. Заповнюйте Довідку українською мовою. При заповненні довідки врахуйте таке.

Примітка 1. У реквізиті «номер страхового свідоцтва» заповнюйте номер страхового свідоцтва працівника за наявності (із 2014 року замість свідоцтва введено посвідчення застрахованої особи).Зазвичай він співпадає з реєстраційним номером платника податків (ідентифікаційним номером працівника). Цей реквізит може бути незаповненим у разі, якщо працівник не отримав свідоцтво.

Примітка 2. Тут перелічуєте місяці розрахункового періоду. Розрахунковим періодом є останні 6 календарних місяців (з 1-го до 1-го числа), що передують місяцю, в якому припинено дію трудового договору (абз. 1 п. 4 Порядку № 1266). Для сезонних працівників це 12 календарних місяців підряд (абз. 4 п. 4 Порядку № 1266).

Примітка 3. Тут вказуєте місяці, що включаються до розрахункового періоду. Не попадуть сюдимісяці, в яких працівник не працював з поважних причин (тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка для догляду за дитиною до 3 (6) років).

Якщо з поважних причин особа не працювала цілий місяць (з 1-го до 1-го числа), то він не включається до розрахункового періоду. В цій графі зазначаєте причину його виключення (поважну причину). У нашому випадку «тимчасова непрацездатність» у жовтні 2013 року. Якщо з цих причин особа не працювала лише частину місяця, то такий місяць включається до цієї графи (див. у прикладі листопад 2013 року).

Примітка 4. У цьому реквізиті заповнюйте календарні дні, що припадають на місяці, які включаються до розрахункового періоду (зазначені в другій графі табличної частини Довідки; див. прим. 3). Не враховуються календарні дні, які працівник не відпрацював з поважних причин (зокрема, дні тимчасової непрацездатності; у нашому прикладі — 5 днів хвороби). У формулі, наведеній нижче, це показник КДрп.

Примітка 5. Впишіть нараховану працівнику зарплату (дохід), з яких сплачувався єдиний внесок. Якщо особа в розрахунковому періоді виконувала роботи (надавала послуги) за цивільно-правовими договорами, то в цій графі зазначаєте суми винагород, з яких проводилася сплата єдиного внеску.

Примітка 6. Сюди перенесіть показник попередньої графи (див. прим. 5) з урахуванням норми п. 9 Порядку № 1266. Відмінність між даними цих граф буде, лише якщо працівник частину місяця в розрахунковому періоді не працював з поважних причин і при цьому йому нараховували заохочувальні та компенсаційні виплати разового характер, та виплати, не передбачені законодавчими актами або понад установлені норми. У цьому разі для обчислення середньої зарплати такі виплати враховуєте пропорційно відпрацьованому часу. Це не стосується відпустки. До розрахунку їх включають повністю, бо відпустку не названо серед поважних причин у п. 9 Порядку № 1266. У формулі, наведеній нижче, це показник ЗП (Д)рп.

Примітка 7. Зазначаєте єдиний внесок, який утримано з виплат, вказаних у попередній графі (див. прим. 6), тобто з тієї суми, що враховуєте для середньої зарплати.

Примітка 8. Середньоденну зарплату (дохід) (СЗПд), керуючись п. 14 Порядку № 1266, можете розрахувати так:

СЗПд = ЗП (Д)рп: КДрп = 14570,00 : 146 = 99,79 (грн).

Якщо ви щось заповнили не так, то працівник за вказівкою працівників центру зайнятості попросить надати уточнену Довідку.

Строк дії Довідки Законодавством не встановлено. Дійсна без обмеження строком. Однак, якщо безробітний її надасть до центру зайнятості пізніше 6 місяців (його вина), йому не проведуть перерахунок допомоги по безробіттю, що раніше призначена виходячи з мінімального розміру.

За матеріалами ЗАРПЛАТА ТА КАДРОВА СПРАВА № – 21.04.2014.